ข่าวสารและกิจกรรม
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 1)กลุ่มที่ปรึกษาดำเนินการสำรวจเก็บข้อมูลสายไฟฟ้าแรงสูงในพื้นที่โครงการ เมื่อวันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา


กรมทางหลวงชนบทและกลุ่มที่ปรึกษาดำเนินการเข้าพบนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายาร่วมด้วยหัวหน้าส่วราชการองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา


กรมทางหลวงชนบทและกลุ่มที่ปรึกษาดำเนินการเข้าพบนายกเทศมนตรีตำบลศาลากลาง ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลศาลากลาง เมื่อวันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา


กรมทางหลวงชนบทและกลุ่มที่ปรึกษาดำเนินการเข้าพบนายกเทศมนตรีตำบลศาลากลาง ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลศาลากลาง เมื่อวันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา


กรมทางหลวงชนบทและกลุ่มที่ปรึกษาดำเนินการเข้าพบนายกเทศมนตรีตำบลบางม่วง และรักษาการผู้อำนวยการกองช่าง เมื่อวันวันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา


กรมทางหลวงชนบทและกลุ่มที่ปรึกษาดำเนินการเข้าปลัดเทศบาลตำบล ปลายบาง เมื่อวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 559 ที่ผ่านมา


กรมทางหลวงชนบท ดำเนินการแทรกวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้บริหาร อปท. และผู้นำชุมชนท้องถิ่น อำเภอบางกรวย เมื่อวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา