ความเป็นมาของโครงการถนนนครอินทร์ เป็นหนึ่งในโครงการถนนต่อเชื่อม สายติวานนท์–เพชรเกษม–รัตนาธิเบศร์ (แนวตะวันออก-ตะวันตก) เพื่ออำนวยความสะดวกและความรวดเร็ว แก่การคมนาคม การขนส่ง และการจราจร เริ่มเปิดใช้ อย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2545 พร้อมๆ กับเปิดการจราจรบนสะพานพระราม 5 แนวเส้นทางเริ่มจากแยกติวานนท์ (จุดตัดระหว่างถนนติวานนท์กับถนนประชาราษฎร์) ในพื้นที่ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา เข้าเขตตำบลบางไผ่ ข้ามคลองบางสีทอง ผ่านวงเวียนราชพฤกษ์ (จุดตัดกับถนนราชพฤกษ์) ใกล้กับวัดซองพลู จากนั้นข้ามคลองบางไกรนอก คลองบางราวนก คลองบางคูเวียง ไปบรรจบกับถนนกาญจนาภิเษกที่ทางแยกต่างระดับบางคูเวียง โดยในทุกจุดตัดที่ถนนสายนี้ผ่านจะมีสะพานข้ามแยกขนาด 6 ช่องจราจร รวมระยะทางทั้งหมด 12.4 กิโลเมตร

ด้วยพื้นที่ระหว่างถนนกาญจนาภิเษกกับทางหลวงชนบท สาย นฐ.3004 ซึ่งเป็นถนนสายหลักในแนวเหนือ-ใต้ และถนนบรมราชชนนีกับทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 (สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี) ซึ่งอยู่ระหว่างจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อการก่อสร้างตามแนวตะวันออก-ตะวันตก เป็นพื้นที่ปิดล้อมขนาดใหญ่ (Super Block) ที่ครอบคลุมพื้นที่กว่า 90 ตร.กม. การเพิ่มเติมโครงข่ายเส้นทางคมนาคมในพื้นที่ดังกล่าว จะช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการคมนาคมขนส่ง และพัฒนาพื้นที่สองข้างทางให้มีความเจริญมากขึ้น รวมถึงเพิ่มความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ได้ กรมทางหลวงชนบทจึงมีแนวคิดที่จะตัดถนนแนวใหม่ในแนวตะวันออก-ตะวันตก จากจุดสิ้นสุดถนนนครอินทร์ไปเชื่อมกับทางหลวงชนบท สาย นฐ.3004 ซึ่งนอกจากจะเป็นการแก้ไขปัญหาการจราจรบนถนนกาญจนาภิเษก และถนนบรมราชชนนีได้เป็นอย่างดีแล้ว ยังจะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาพื้นที่ขึ้นเป็นเขตเมืองได้อีกด้วย