แนะนำโครงการวัตถุประสงค์ของโครงการ

  • เพื่อศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอียด (EIA)
  • เพื่อสำรวจออกแบบรายละเอียด ตลอดจนจัดเตรียมเอกสารประกอบการประกวดราคาและประเมินราคาค่าก่อสร้างของโครงการถนนต่อเชื่อมถนนนครอินทร์–ศาลายา