ความคืบหน้าโครงการการแนะนำข้อมูลโครงการ แก่ผู้บริหารหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่