ข่าวสารและกิจกรรมกรมทางหลวงชนบท ดำเนินการแทรกวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้บริหาร อปท. และผู้นำชุมชนท้องถิ่น อำเภอบางกรวย เมื่อวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา