ข่าวสารและกิจกรรมกรมทางหลวงชนบทและกลุ่มที่ปรึกษาดำเนินการเข้าปลัดเทศบาลตำบล ปลายบาง เมื่อวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 559 ที่ผ่านมา