ข่าวสารและกิจกรรมกรมทางหลวงชนบทและกลุ่มที่ปรึกษาดำเนินการเข้าพบนายกเทศมนตรีตำบลบางม่วง และรักษาการผู้อำนวยการกองช่าง เมื่อวันวันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา