ข่าวสารและกิจกรรมกรมทางหลวงชนบทและกลุ่มที่ปรึกษาดำเนินการเข้าพบนายกเทศมนตรีตำบลศาลากลาง ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลศาลากลาง เมื่อวันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา