ข่าวสารและกิจกรรมกรมทางหลวงชนบทและกลุ่มที่ปรึกษาดำเนินการเข้าพบนายกเทศมนตรีตำบลบางใหญ่ ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา