ข่าวสารและกิจกรรมกรมทางหลวงชนบทและกลุ่มที่ปรึกษาดำเนินการเข้าพบนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายาร่วมด้วยหัวหน้าส่วราชการองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา