ข่าวสารและกิจกรรมกลุ่มที่ปรึกษาดำเนินการสำรวจเก็บข้อมูลสายไฟฟ้าแรงสูงในพื้นที่โครงการ เมื่อวันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา