ข่าวสารและกิจกรรมจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2560