ความคืบหน้าโครงการการประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 3)