ติดต่อ-สอบถามกรมทางหลวงชนบท
สำนักก่อสร้างสะพาน กลุ่มโครงสร้างพิเศษ
เลขที่ 9 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์ :0 2551 5509
โทรสาร: 0 2551 5525
บริษัท เอพซิลอน จำกัด
เลขที่ 335 หมู่ที่ 3 อาคารเอพซิลอน ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
โทรศัพท์ : 0-2571-2760
โทรสาร: 0-2571-2767, 0-2920-8535
บริษัท แพลนโปร จำกัด
เลขที่ 335 หมู่ที่ 3 อาคารเอพซิลอน ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
โทรศัพท์ : 0-2571-2741-2
โทรสาร : 0-2571-2742 ต่อ 888
บริษัท ดีเคด คอนซัลแตนท์ จำกัด
เลขที่ 1199 อาคารปิยวรรณ ชั้น 8 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2619-9931
โทรสาร : 0-2619-9932
บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
เลขที่ 81 ซอยอุดมสุข 41 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง
กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ : 0-2763-2827
โทรสาร : 0-2763-2830