ข่าวสารและกิจกรรมบรรยากาศการประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 3) เมื่อวันพุธที่ 26 และวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2560 จำนวน 2 เวที