แนะนำโครงการพื้นที่ศึกษาโครงการ

การดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนของโครงการจะครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในพื้นที่ ในรัศมีอย่างน้อย 500 เมตรจากศูนย์กลางแนวเส้นทางของโครงการ ตลอดระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร ซึ่งอยู่ในพื้นที่ตำบลศาลากลาง ตำบลปลายบาง ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ตำบลบางใหญ่ ตำบล บางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี และตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ดังแสดงในรูป รูปพื้นที่ศึกษาโครงการ